Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Paskelbta: 2019 liepos 2
zenklas_2015 04 13

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio  gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

      Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) 5-8 klasių mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 Informaciją apie projektą galima rasti:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/