Mokinių motyvacijos skatinimas, organizuojant netradicines kūno kultūros veiklas
Paskelbta: 2018 kovo 5
IMG_1736

Motyvacijos valdymas šiandien yra bene pagrindinė pedagoginė problema. Sporto edukologijoje ji reiškiama klausimu: kaip pažadinti ir plėtoti varomąsias jėgas, sąlygojančias mokinių veiklos maksimalų aktyvumą ir rezultatyvumą. Ugdymo procese sporto pedagogui labai svarbu žinoti ugdytinių aktyvumo priežastis – poreikius.

Lietuvos edukologijos universiteto ketvirtojo kurso studentai, pasirinkę kūno kultūros studijų programą: Kasparas Naskauskas, Monika Elenska ir Alina Slotiuk, – atlikdami pedagoginę praktiką mūsų gimnazijoje prioritetu įvardijo mokinių motyvacijos skatinimą pamokose ir kitose veiklose, pasitelkiant netradicinius metodus ir priemones. Įgyvendindami šį siekį vasario 27 dieną į gimnaziją pakvietė atvykti policijos pareigūną Saulių Naskauską, kuris 7-10 klasių mokiniams pravedė netradicinę pamoką, kurios metu mokiniai atliko mankštos, specialius parengiamuosius pratimus, ugdė fizines ypatybes, reikalingas policijos patruliui atliekant savo tiesioginį darbą. Pareigūnas pademonstravo ir mokė mokinius atlikti savigynos elementus, supažindino su veiksmais, kuriuos policijos pareigūnai naudoja tramdydami arba sulaikydami tvarkos pažeidėjus. Pamokos metu mokiniai buvo labai aktyvūs, entuziastingai mokėsi ir stropiai atliko pamokos užduotis, domėjosi policijos pareigūno darbo subtilybėmis.

Asmenybės aktyvumas, fizinės veiklos ir elgesio kryptingumas labai priklauso nuo ugdytinio motyvacijos: interesų, poreikių, požiūrio. Mokymosi motyvacija padeda mokiniui pasiekti tikslą, aktualizuoja būtinas mokiniui žinias, mokėjimus ir įgūdžius, turi įtakos mokymosi kokybei. Taigi norint formuoti mokinių teigiamą nuomonę ir požiūrį į kūno kultūros pamokas, reikia stiprinti jų fizinės veiklos motyvus. Šiam tikslui įgyvendinti studentų iniciatyva po pamokų į gimnaziją atvyko verslininkas, treneris ir sporto „motyvatorius“ Vadimas Zizas, kuris 6-12 klasių mokiniams,  susirinkusiems aktų salėje vedė seminarą „Ką aš daryčiau kitaip, jeigu ir vėl būčiau 16-kos”  bei dalinosi savo asmenine patirtimi.

Neįtikėtina transformacija: vakarėlių linksmybes iškeitęs  į abstinenciją ir siekį motyvuoti kitus,  lektorius savo pranešime atskleidė, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus ir visą gyvenimą nuolat tobulėti. „Motyvacija – tai trumpalaikis veiksnys, tarsi nuotaikos pakilimas, o stimulai arba kitaip priežastys – štai kas varo mus į priekį. Ieškokite savyje ne tik motyvacijos, bet ir priežasčių, stimulų, kodėl jūs privalote siekti savo tikslo“, – teigė Vadimas Zizas, geriausiai žinomas kaip „Iron Man“ ar „Geležinis žmogus“,  skatindamas pasiryžti ir nebijoti keisti gyvenimo būdą.

Apibendrinant šios dienos veiklas ir visą studentų pedagoginę praktiką, galime pasidžiaugti, kad sumanymas buvo puikus, visos idėjos realizuotos, mokiniams labai patiko, o svarbiausia, kad šios įgytos žinios ir gebėjimai turi išliekamąją vertę, nes skatina ne tik mokinių fizinį aktyvumą, bet ir formuoja pozityvų jų požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, kūno kultūros pamokas ir kitas veiklas.

Ramutė Kontorovičienė, kūno kultūros mokytoja, studentų praktikos vadovė (mentorė)

IMG_1733IMG_1712image2IMG_1699image1IMG_1689