Konsultacijos
Paskelbta: 2021 kovo 29
kon

Norime priminti, kad gimnazija organizuoja nuotolines konsultacines pamokas (pridedamas tvarkaraštis)

kONSULTACINĖS_PAMOKOS1-page-001

Taip gimnazijoje vyksta konsultacijos IV-okams (pridedamas tvarkaraštis).
IV-oku_konsultacijos-page-001