Konferencija „Mokytojas – mokytojui“ Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje
Paskelbta: 2018 birželio 22
IMG-ad791350630168c12c39d452059db75b-V

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 2017/2018 mokslo metais įsitraukė į  Lyderių Laiko 3 projektą, kurį Trakų rajone kuruoja Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, organizuodama iniciatyvinės grupės, analizuojančios rajono švietimo įstaigų veiklą bei galimus pokyčius, darbą.  Pokyčių grupę sudaro šešių Trakų rajono švietimo įstaigų – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokyklos, Lentvario pradinės mokyklos, Rūdiškių lopšelio – darželio „Pasaka“ – direktoriai arba direktorių pavaduotojai, Trakų Švietimo centro direktorė, tėvų ir politikų atstovė.

Besibaigiant 2017/2018 mokslo metams Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrė Jurevičienė ir Lina Vasiliauskienė bei iniciatyvinė grupė organizavo nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Trakų rajono pokyčio krypties „Aktyvus mokinio ugdymas(-is) pamokoje/veikloje“ projektinį renginį – konferenciją „Mokytojas – mokytojui“. Renginyje dalyvavo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Lentvario pradinės mokyklos, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos, Lentvario „Versmės“ gimnazijos komandos. Į konferenciją atvyko Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja, LL3 projekto kuratorė Dalia Dzigienė bei LL3 konsultantė Asta. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikino konferencijos dalyvius, džiaugėsi, kad gimnazija organizuoja tokio lygio renginį, kuriame gvildenamos šiuolaikinio ugdymo problemos bei iniciatyvos.

Konferenciją pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė, pranešime „Mokytojo ir mokinio aktyvi veikla“ apžvelgusi LL3 projekto pagrindines gaires, aptarusi Trakų rajono pokyčių grupės įžvalgas, analizavusi aktyvaus mokymosi naudą ir galimybes. Turi keistis mokytojo bei mokinio požiūris ir veikla. Mokytojas – vedlys, konsultantas. Jam turi būti svarbu vadovavimas mokymuisi, keičiasi požiūris į planavimą, pasirengimą pamokai, mokinio veiklą. Mokinys – atsakingas, turi galimybę rinktis, geba mokytis, yra aktyvus pamokoje, klysta, analizuoja, naudoja savo patirtį. Antrą I sesijos dalį vedė gimnazijos psichologas Audrius Ivanauskas. Jis organizavo veiklą, pagrįstą aktyviais mokymais, požiuriu į žmogų, mokinio ir mokytojo santykius, organizavo psichologinius užsiėmimus, buvo peržiūrėtas ir analizuota video siužetas „Drugelių cirkas“. Psichologas atkreipė dėmesį į aplinkinių palaikymą, teigiamą požiūrį, į klaidos prasmę, ar reikia bijoti klysti, mokytojai refleksijos metu taip pat akcentavo, kad pasimokoma dažniausiai iš blogų patyrimų, suklydus atrandama tiesa, o atradimo džiaugsmas skatina toliau ieškoti, motyvuotai mokytis. Lentvario pradinės mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė kalbėjo apie mokinio norą dirbti naudojant informacines technologijas, tačiau akcentavo, kad visų pirma turime išugdyti raštingumą bei atsakomybę. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Regina Sinkevičienė džiaugėsi galimybe dalyvauti konferencijoje ir sakė, jog reikia džiaugtis mažomis sėkmėmis, nes iš jų išauga dideli pokyčiai. II sesijos metu vyko gerosios patirties sklaida, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojai dalinosi patirtimi organizuojant netradicines pamokas, paremtas tyrimais, praktiniais darbais, aktyviaisiais metodais, užsiėmimų vedimu kitose erdvėse. Pranešimus parengė Lina Vasiliauskienė „Kompiuterinė leidyba ugdymo procese“, Jovita Urmulevičienė „Pamokos kitoje erdvėje“, Jurgita Čekatauskaitė „Hipersaitas testų kūrimui“, Jelena Ivanova „ Kaip mes dirbame komandoje?“, Almutė Karlonienė „Eksperimentų pristatymas“, Ramutė Kontorovičienė „Kūno kultūros turinio įvairinimas naudojant netradicines priemones“, Lilija Sabolevskienė „Mokslinio tyrimo metodas“,Julita Sabolevskytė. J.Bartusevičius „Skaitmeninių technologijų taikymas anglų kalbos pamokose“. Jelena Ivanova, gimnazijos IIIb klasės mokinė, mokinių tarybos prezidentė, lankanti Oksanos Kietavičienės vedamus neformaliojo švietimo užsiėmimus, kalbėdama apie įmonės kūrimą bei patiriamą sėkmę technologijų užsiėmimų metu, akcentavo, jos mokiniams svarbu praktinės užduotys ir palaikymas, tikėjimas, kad jie gali padaryti, pasiekti, rasti.

Diplomato ir politiko H.Kolio žodžiais tariant, akimirksniu niekas netampa geru ir kūrybingu mokytoju. Tikimės, kad konferencijos „Mokytojas – mokytojui“ dalyviai įgiję naujų žinių, pasidalinę patirtimi ir įžvalgomis, savo patirtį ir LL3 skleidžiamą požiūrį į šiuolaikinį mokymą bei mokymąsi perduos savo mokyklų kolegoms. LL3 konsultantė Asta kalbėdama apie renginio pranešimus akcentavo, jog mokymasis yra neatskiriama mokymo dalis, todėl ypač didelė atsakomybė tenka mokytojui, jis turi organizuoti pamoką kitaip, įdėti daug darbo planuodamas, kad galėtų džiaugtis pamokų metu patiriama sėkme.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė

IMG-5f357147d9747bb6e1a2ae9a79ea7ae9-VIMG_4421IMG_4406IMG_4404IMG_4403IMG_4401IMG_4415IMG_4417