Karantinas
Paskelbta: 2019 sausio 28
karantinas-nameslook

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 dienos įsakymu „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ Nr.P2E-57 3.2 punktu gimnazijoje nevyks pamokos ir užsiėmimai  sausio 29 – vasario 1 dienomis. Savarankiško darbo temos ir  užduotys skelbiamos Manodienyne skiltyje „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“. Apie vaikų sergamumą prašome informuoti klasių vadovus.

Gimnazijos informacija