Karantinas pratęsiamas
Paskelbta: 2019 vasario 1
karantinas-nameslook

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 dienos įsakymu „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ Nr.P2E-57 3.2 punktu, Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. Nr. V-12 įsakymu „Dėl karantino paskelbimo“ gimnazijoje karantinas pratęsiamas iki vasario 6 d. 5-8 ir I-IV klasių mokiniams. Savarankiško darbo temos ir  užduotys skelbiamos Manodienyne skiltyje „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“. Apie vaikų sergamumą prašome informuoti klasių vadovus. IV klasių mokiniams dalykų mokytojai organizuoja konsultacijas brandos egzaminams pasirengti.

Gimnazijos informacija