Įsivertinimas ir tyrimai
images (6).jpg

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje 2017 m. veiklos kokybės įsivertinimą atlieka gimnazijos direktoriaus 2016-02-11 d. įsakymu Nr. V-46 sudaryta darbo grupė (Lina Vasiliauskienė, Oksana Kietavičienė, Vilma Zadyrkienė, Jovita Urmulevičienė, Vita Sadauskienė, Ala Leckienė, Vaiva Urbelionienė), vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Širinskienės

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos sritys ir kriterijai 2017 metams

 2.3.1. mokymasis

2.4.1. vertinimas ugdant

Įsivertinimo eigos planas

 

1. Problemos krepšelio sudarymas 2017 m. sausis
2. Kriterijų kūrimas 2017 m. vasaris – kovas
3. Instrumentų kūrimas 2017 m. balandis – birželis
4. Vertinimo atlikimas 2017 m. rugsėjis – spalis
5. Analizė ir priemonių planavimas 2017 m. lapkritis – gruodis

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos sritys ir kriterijai 2017 metams

2.3.1. – Mokymasis

Savivaldumas mokantis

Padedant mokytojui/kartu su mokytoju, 50 % mokinių geba kelti sau mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi spręsti mokymosi problemas. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos įrodymus (atskirus darbus ar jų portfolio, mokymosi dienoraščius). 40% mokinių reflektuodami individualią mokymosi patirtį padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir tinkamumą.

Mokymosi konstruktyvumas

70 % mokytojų skatina mokinius sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius. Jie mokomi vizualizuoti ir paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, gebėjimus ir veiklos būdus. 70 % mokytojų darbą pamokoje organizuoja taip, kad nuolat grįžtų prie jau išmoktų dalykų, būtų mokomasi sieti idėjas, suvokti, patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą,  mąstymą ar veiklos būdą.

Mokymosi socialumas

70 % mokinių geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios sudėties ir dydžio grupėse bei partneriškai (poromis). 50 % mokinių padeda vieni kitiems mokantis. 40 % geba viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį (žodžiu, tekstu, vaizdu), drauge analizuoti ir spręsti problemas, kurti bendrą supratimą, sprendimus ar darbus.

2.4.1.– Vertinimas ugdymui

Vertinimo kriterijų aiškumas

100 % mokytojų mokinius informuoja ir 80 % su jais aptaria, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra taikomi.

Vertinimo įvairovė

100 % mokytojų mokymosi planavimui, stebėjimui ir koregavimui naudoja įvairius vertinimo būdus – diagnostinis, formuojamasis, ir apibendrinamasis, formalus ir neformalus – tačiau vyrauja kasdienis neformalus formuojamasis vertinimas.

80 % mokytojų siekia surinkti pakankamai informacijos apie mokinio mokymosi rezultatus, sėkmes ir problemas, kad neklysdami priimtų sprendimus dėl tolesnio ugdymo.

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys

80 % mokytojų užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku, būtų informatyvi, asmeniška  ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos. Siekiama abipusio grįžtamojo ryšio (dialogo), kuris padeda mokytojams pasirinkti tinkamesnes mokymo strategijas, o mokiniams – siekti optimalios asmeninės sėkmės, taisyti mokymosi spragas ir vadovauti savo pačių mokymuisi.

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2017

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2016 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2013

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2014

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2015

 Jūsų santykis su darbu (anketų analizė)

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2013

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2013 

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2013

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas 2014

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 6 klasė 2013-2014

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 7 klasė 2013-2014 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos III-IV klasių streso įveikos strategijų tyrimas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2015

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2015

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2015

Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas gimnazijoje 2016 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2016

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2016

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2016