Įsivertinimas ir tyrimai
images (6).jpg

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje 2018 m. veiklos kokybės įsivertinimą atlieka gimnazijos direktoriaus 2017-12-27 d. įsakymu Nr. V-235 sudaryta darbo grupė ( Lina Vasiliauskienė, Oksana Kietavičienė, Vilma Zadyrkienė, Jovita Urmulevičienė, Ramutė Kontorovičienė, Ala Leckienė, Vaiva Urbelionienė), vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Jurevičienės.

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos sritys ir kriterijai 2018 metams

2.1.1. ugdymo tikslai (pagrįstumas ir sąryšingumas),

2.3.1.mokymasis (savivaldumas mokantis),

2.4.2. mokinių įsivertinimas.

Veiklos kokybės įsivertinimo eigos planas

1. Problemos krepšelio sudarymas 2018 m. sausis
2. Kriterijų kūrimas 2018 m. vasaris – kovas
3. Instrumentų kūrimas 2018 m. balandis – gegužė
4. Vertinimo atlikimas 2018 m. rugsėjis – spalis
5. Analizė ir priemonių planavimas 2018 m. lapkritis – gruodis

Tyrimo instrumentai 2018

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2017

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2016 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2013

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2014

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2015

 Jūsų santykis su darbu (anketų analizė)

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2013

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2013 

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2013

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas 2014

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 6 klasė 2013-2014

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 7 klasė 2013-2014 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos III-IV klasių streso įveikos strategijų tyrimas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2015

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2015

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2015

Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas gimnazijoje 2016 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2016

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2016

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2016