Įsivertinimas ir tyrimai
images (6).jpg

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimą atlieka gimnazijos direktoriaus 2017-12-27 d. įsakymu Nr. V-235 sudaryta darbo grupė ( Lina Vasiliauskienė, Oksana Kietavičienė, Vilma Zadyrkienė, Jovita Urmulevičienė, Ramutė Kontorovičienė, Ala Leckienė, Vaiva Urbelionienė), vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Jurevičienės

 

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos sritys ir kriterijai 2019 metams

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Mokymosi džiaugsmas

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. Įvairovė

3.2.1.  Mokymasis ne mokykloje

Įsivertinimo eigos planas

 

1.

Problemos krepšelio sudarymas

 

2019 m. sausis
2. Kriterijų kūrimas

 

2019 m. vasaris – kovas
3. Instrumentų kūrimas

 

2019 m. balandis – gegužė
4. Vertinimo atlikimas

 

2019 m. rugsėjis – spalis
5. Analizė ir priemonių planavimas

 

2019 m. lapkritis – gruodis

Iliustracijų tyrimo instrumentai 2019

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2018

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2017

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2016 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2013

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2014

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2015

 Jūsų santykis su darbu (anketų analizė)

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2013

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2013 

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2013

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas 2014

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 6 klasė 2013-2014

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 7 klasė 2013-2014 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos III-IV klasių streso įveikos strategijų tyrimas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2015

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2015

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2015

Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas gimnazijoje 2016 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2016

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2016

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2016