Finansinės veiklos

buhal.png

 

2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;

3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.

2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio“

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;

2. veiklos rezultatų;

3. pinigų srautų;

4. grynojo turto pokyčių;

5. aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2018-04-16 Nr. B-124

2018-07-12 Nr. B-212

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018-04-18 Nr. B-129

2018-07-13 Nr. B-213

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2018-03-30 Nr. B-93ĮP

2018-03-30 Nr. B-94(1453)

2018-03-30 Nr. B-95mk

2018-03-30 Nr. B-96sb

2018-06-29 Nr. B-190sb

2018-06-29 Nr. B-191mk

2018-06-29 Nr. B-192ĮP

2018-06-29 Nr. B-193specdot

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

2018-03-31 Nr. B-97sb

2018-03-31 Nr. B-98mk

2018-06-29 Nr. B-194mk

2018-06-29 Nr. B-195sb

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018-04-17 Nr. B-127

2018-07-13 Nr. B-215

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018-04-17 Nr. B-128

2018-07-13 Nr. B-214

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-483

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-484

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-485

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-486

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-487

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-489

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-01-13 Nr. B-488

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-01-14 Nr. B-11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-57

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-02-15 Nr. B-58

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-125sb

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-126ĮP

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-127specdot

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-128mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-138mk

MOKĖINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-139sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-04-12 Nr. B-143

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-04-15 Nr. B-150

FINANSINĖS B9KLĖS ATSAKAITA 2016-04-15 Nr. B-151

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-04-15 Nr. B-152

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-217

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-218

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-219

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-220

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-221

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-241mk

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-242sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-07-11 Nr. B-244

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-07-13 Nr. B-252

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-07-13 Nr. B-253

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-07-13 Nr. B-254

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-331

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-332

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-333

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-334

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-335

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-336

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-337mk

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-338sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-10-11 Nr. B-353

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-10-18 Nr. B-362

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-10-18 Nr. B-363

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-10-18 Nr. B-364

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-447

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-470

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-471

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-472

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-473

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-474

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-475

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-476mk

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-01-11 Nr. B-11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-02-15 Nr. B-58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-59

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-64

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-195mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-197mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-198sb

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-106ĮP

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-107mk

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-108sb

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-109mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-110sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-04-18 Nr. B-130

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-04-18 Nr. B-135

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-04-18 Nr. B-136

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-04-18 Nr. B-137

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-06-30 Nr. B-194specdot

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-06-30 Nr. B-196ĮP

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-07-17 Nr. B-223

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-07-19 Nr. B-224

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-07-19 Nr. B-225

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-07-19 Nr. B-226

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-279ĮP

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-280specdot

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-281mk

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-282sb

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-284

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-284mk

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-10-16 Nr. B-317

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-10-16 Nr. B-319

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-10-16 Nr. B-320

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-10-16 Nr. B-321

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-418mk

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-419sb

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-420

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-421

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-422

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-423

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-424

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2018-01-15 Nr. B-15

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018-02-14 Nr. B-48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-46

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-50