Darbo užmokestis

uzmok

 

Priskaičiuotas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

                                      2017 metai (eurais)

2018 metų I ketvirtis (eurais)

Pareigybė Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Darbo užmokestis (bruto)

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbo užmokestis (bruto)

Direktorius 1 1881 1 1842
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 2 1353 2 1374
Skyriaus vedėjos 1 701 0,5 341
Mokytojai 77,06 526 77,06 540
Švietimo pagalbos specialistai 3,75 700 3,75 777
Bibliotekininkės 2 760 2 771
Mokytojo padėjėja 2 394 2,25 424
Tech. personalo specialistai 5,5 714 5,5 715
Auklėtojos ir meno vadovė 5,04 670 5,04 676
Auklėtojos padėjėjos 3 396 3 424
Valytojos 8 380 8 400
Budėtojai 1,75 380 1,75 400
Darbininkai 4,25 380 4,25 400
Valgyklos darbuotojai 4,5 426 4,5 437
Kiti specialistai 1,5 402 1,5 424