Darbo užmokestis

 

uzmokestis.jpg

 

Priskaičiuotas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

                                      2016 metai (eurais) 2017 metų II ketvirtis (eurais)
Pareigybė Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Darbo užmokestis (bruto) Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Darbo užmokestis (bruto)
Direktorius 1 1821 1 1881
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 2 1384 2 1385
Skyriaus vedėjos 1,25 765 1,25 637
Mokytojai 76,83 525 77,06 526
Švietimo pagalbos specialistai 3,75 681 4 661
Bibliotekininkės 2 717 2 684
Mokytojo padėjėja 2,5 380 1,75 380
Tech.personalo specialistai 5,25 701 5,5 714
Auklėtojos 5,04 648 5,04 670
Auklėtojos padėjėjos 3 380 3 386
Valytojos 7,25 380 8 380
Budėtojai 1,75 380 1,75 380
Darbininkai 3,5 380 4,25 380
Valgyklos darbuotojai 4,5 396 4,5 426
Kiti specialistai 0,75 392 1,25 402