Darbo užmokestis

uzmok

 

Priskaičiuotas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

                                      2017 metai (eurais)

2018 metų II ketvirtis (eurais)

Pareigybė Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Darbo užmokestis (bruto) Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Darbo užmokestis (bruto)
Direktorius 1 1881 1 1842
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 2 1353 2 1374
Skyriaus vedėjos 1 701 0,5 341
Mokytojai 77,06 526 77,06 540
Švietimo pagalbos specialistai 3,75 700 3,75 777
Bibliotekininkės 2 760 2 771
Mokytojo padėjėja 2 394 2,25 424
Tech.personalo specialistai 5,5 714 5,5 715
Auklėtojos ir meno vadovė 5,04 670 5,04 676
Auklėtojos padėjėjos 3 396 3 424
Valytojos 8 380 8 400
Budėtojai 1,75 380 1,75 400
Darbininkai 4,25 380 4,25 400
Valgyklos darbuotojai 4,5 426 4,5 437
Kiti specialistai 1,5 402 1,5 424