Darbo užmokestis

uzmok

 

Priskaičiuotas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

2016 metai (eurais) 2017 metų IV ketvirtis (eurais)

Pareigybė

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Darbo užmokestis (bruto) Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbo užmokestis (bruto)

Direktorius 1 1821 1 1881
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 2 1384 2 1353
Skyriaus vedėjos 1,25 765 1 701
Mokytojai 76,83 525 77,06 526
Švietimo pagalbos specialistai 3,75 681 3,75 700
Bibliotekininkės 2 717 2 760
Mokytojo padėjėja 2,5 380 2 394
Tech.personalo specialistai 5,25 701 5,5 714
Auklėtojos ir meno vadovė 5,04 648 5,04 670
Auklėtojos padėjėjos 3 380 3 396
Valytojos 7,25 380 8 380
Budėtojai 1,75 380 1,75 380
Darbininkai 3,5 380 4,25 380
Valgyklos darbuotojai 4,5 396 4,5 426
Kiti specialistai 0,75 392 1,5 402