Informacija dėl nuotolinio mokymosi
Paskelbta: 2021 sausio 4
nm-text22

Atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus nuo sausio 6 d. iki sausio 31 d. mokiniai mokomi nuotoliniu būdu, išskyrus specialiųjų klasių mokiniai. Specialiųjų  klasių mokiniams ugdymo procesas vykdomas kontaktiniu būdu užtikrinant saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas sveikatos saugos, higienos sąlygas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesas vykdomas kontaktiniu būdu (rekomenduojama įstaigą lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose).

Nemokamas maitinimas organizuojamas – išduodant maisto davinius ketvirtadieniais nuo sausio 14 dienos.

Gimnazijos informacija