Vaiko gerovės komisija
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
Lina Vasiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                             – pirmininkė
Daiva Prakapaitė, ugdymo skyriaus vedėja                                                – pavaduotoja
Ineta Nebutova, bibliotekos vedėja, neformaliojo švietimo mokytoja        – sekretorė
Nariai:
Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė
Audrius Ivanauskas, psichologas
Edita Zaksienė, specialioji pedagogė – logopedė
Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Violeta Igorienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė