Mokytojų taryba
Mokytojų tarybos pirmininkė – Vida Lesauskienė 

Nariai:

Visi mokytojai