Metodinė taryba

gimnazijos-metodin-taryba-n

Metodinės tarybos pirmininkė – Ala Leckienė, matematikos mokytoja metodininkė

Sekretorė – Birutė Kralikauskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Jonas Kietavičius, gimnazijos direktorius, chemijos mokytojas metodininkas, anglų k. vyresnysis mokytojas,

Giedrė Jurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. mokytoja metodininkė,

Lina Vasiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT vyresnioji mokytoja,

Daiva Prakapaitė, ugdymo skyriaus vedėja, etikos mokytoja metodininkė,

Aurelija Balakauskienė, technologijų mokytoja metodininkė,

Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė,

Oksana Kietavičienė, technologijų mokytoja ekspertė,

Julita Sabolevskytė, anglų kalbos mokytoja,

Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja,

Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė,

Vaiva Urbelionienė, istorijos mokytoja metodininkė,

Jovita Urmulevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.