Metodinė taryba

gimnazijos-metodin-taryba-n

 

Metodinės tarybos pirmininkė – Tatjana Michalevič, matematikos mokytoja metodininkė

Sekretorė – Birutė Kralikauskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Jonas Kietavičius, gimnazijos direktorius, chemijos mokytojas metodininkas, anglų k. vyresnysis mokytojas

Giedrė Jurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių  k. mokytoja metodininkė

Lina Vasiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Daiva Prakapaitė, ugdymo skyriaus vedėja, etikos mokytoja metodininkė

Kristina Jankauskienė, tikybos mokytoja

Ramutė Kontarovičienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Oksana Kietavičienė, technologijų mokytoja ekspertė

Julita Sabolevskytė, anglų kalbos mokytoja

Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja

Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė

Vaiva Urbelionienė, istorijos mokytoja metodininkė

Jovita Urmulevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė