Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA

2016/2018 m.m.

GIMNAZIJOS TARYBOS PIRMININKĖ – Loreta Sinkevičienė

GIMNAZIJOS TARYBOS PIRMININKĖS PAVADUOTOJA – Svetlana Šeršniova

GIMNAZIJOS TARYBOS SEKRETORĖ – Vilma Zadyrkienė

GT NARIAI:

TĖVAI: Alina Daudienė, Dalia Kevalaitė, Lilija Medzinskienė

MOKYTOJAI: Lina Vasiliauskienė, Tatjana Michalevič, Nijolė Mikalonytė

MOKINIAI: Auksė Podrezaitė, Gabija Igoriūtė, Gabriel Sinkevič, Justinas Šimas, Elita Šukštaitė