Erasmus+ projekto dalyviai lanko vietos paveldo objektus – Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Paskelbta: 2018 kovo 12
27946202_1966469210338018_234661155_o (1)

Erasmus+ projekto „Carry on the flame – what we want to be kept for the future generations“ dalyvių atstovės Ia klasės mokinės Ieva ir Aušra Bieliūnaitės aplankė Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapiją. Šiuo metu projekto dalyviai nagrinėja artimoje aplinkoje esančius paveldo objektus, jų būklę ir ateities išsaugojimo perspektyvas. Susitikusios su parapijos klebonu teol. lic. kunigu Gintaru Petroniu, moksleivės turėjo galimybę pamatyti bažnyčios istorinius archyvus bei pakalbėti su kunigu apie bažnyčios istoriją.

„Kunigas mus nusivedė į archyvą ir parodė labai seną dokumentą su daugybės labai svarbių žmonių parašais – pradedant grafo Tiškevičiaus virėjo parašu ir baigiant pačiu Tiškevičiumi ir jo žmonomis. Šiuo dokumentu pasidomėti atvyko moterys net iš Vokietijos, kurios domisi Tiškevičiais. Vėliau ėjome į bažnyčią ir ekskursiją pradėjome nuo paties viršaus – lipome apžiūrėti varpo. Laiptų buvo tiek daug, kad net nespėjau skaičiuoti, atrodė, kad lipame į nepaprastai aukštą bokštą, o kai užlipome, reikėjo minutėlės atgauti kvapą. Tačiau tikrai nesigailim, nes iš viršaus vaizdas tiesiog nepakartojamas – matosi visas Lentvaris! Ekskursiją tęsėme antrame aukšte. Pamatėme didžiulius ir labai senus vargonus, kuriuos bažnyčiai kadaise padovanojo labai garsi operos dainininkė Teresa Žylis-Gara, kuri, beje, buvo iš Lentvario. Vargonai iki šiol veikia kaip nauji, per kiekvienas mišias giesmininkės susirenka prie jų pagiedoti. O vaizdas iš antro aukšto žymiai įspūdingesnis – bažnyčia atrodo daug didesnė ir turtingesnė savo paveikslais ir raštais ant sienų, kurie buvo išskaptuoti iš dar nespėjusio sudžiūti molio. Pats įspūdingiausias paveikslas, kurį matėme, buvo Šv. Marijos paveikslo kopija, kurio originalas yra Aušros Vartų bažnyčioje. Nusileidus į pirmą aukštą, kunigas mums papasakojo apie apaštalus ir jų simbolius. Matėme labai gražų Kristaus simbolį – avinėlį, kuris paimtas iš senojo testamento, kai Abraomo aukoje Izaokas buvo vedamas ant kalno nužudyti. Užlipęs į kalno viršų, Abraomas jau kėlė ranką nužudyti Izaoką, bet staiga pasirodė angelas ir parodė į erškėčių krūmą, kuriame buvo įsipainiojęs avinėlis. Taigi, vietoj Izaoko buvo paaukotas avinėlis. Altoriaus kryžius XVII amžiuje buvo padovanotas grafo Tiškevičiaus ir pašventintas popiežiaus Pijaus XI,  o sienos aplink altorių dekoruotos vynuogėmis ir kviečiais. Ekskursiją baigėme kambarėlyje, iš kurio buvo galima nueiti prie Tiškevičiaus kapo.“ (Aušra Bieliūnaitė, Ia)

Merginų pasakojimas apie tai, ką pamatė bažnyčioje, projekto dalyviams užgniaužė kvapą ir supratome, kad niekas iš mūsų nežinojo apie tai, kad grafas Tiškevičius palaidotas mūsų bažnyčioje. O gal niekados ir nesidomėjome tuo? Planuojame dar kartą su didesne grupe apsilankyti bažnyčioje – klausimai gimta vienas po kito.

Anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė

27907272_1966468997004706_1342415626_o (2)27999532_1967065986945007_1317787540_o27999948_1967065963611676_82880150_o27906606_1967065993611673_666336941_o27990215_1966469090338030_1470857074_o (1)