Autorius: Daiva Prakapaitė

Rugsėjį pasitinkam su viltimi

Kai draikosi voratinkliai, kai rasa žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. Rugsėjis…Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis. Šiemet Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenę neramino ir kiti dalykai – renovuojama gimnazija kelia ir džiugesį, ir susirūpinimą.

Šiemet Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija pasitiko savo mokinius susikaupusi svarbiam etapui – naujiems mokslo metams renovuojamoje gimnazijoje. Rudeniškai šiltą ir saulėtą rytą mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi gimnazijos kieme. Tarsi rūkas ore vis sklandė vasaros prisiminimai, atostogų nuotaikos, bet skambutis jau kvietė į gimnaziją.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenę pasveikino gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius, kviesdamas pradėti naujus mokslo metus atsakingai ir susikaupus, primindamas, jog čia susitarimų mokykla, kur kiekvienas laukiamas ir gerbiamas. Į gimnaziją pasveikinti su Mokslo ir žinių diena atvyko Seimo narys, buvęs LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Į šventę atvyko Trakų rajono savivaldybės Švietimo komiteto pirmininkė Nijolė Romaškienė bei Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Asta Kandratavičienė. Gimnazijos bendruomenę sveikino Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius. Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavo ir susirinkusiems mokiniams, jų tėvams bei svečiams kalbėjo Lentvario parapijos kunigas Jonas Naujokaitis. Kalbėdamas apie laimę ir kviesdamas būti laimingais kiekvieną dieną visus susirinkusius sveikino gimnazijos psichologas Audrius Ivanauskas. Mokinių vardu kalbėjo gimnazijos Mokinių tarybos prezidentė Jelena Ivanova kviesdama būti atsakingais ir pamiršti abejingumą.

Šventinis šurmulys netilo ir oficialiai daliai pasibaigus, mokiniai su savo mokytojais nuskubėjo į klases, kur kiekvienas apgalvojo savo norus ir siekius, sudėliojo žingsnelius ir pradėjo naujus mokslo metus. Tegul jie būna sėkmingi, pilni atradimo džiaugsmo, vilties ir siekio tobulėti.

Gimnazijos informacija

20180903_10593920180903_11183620180903_11243720180903_11285020180903_11303020180903_111101

Šventė

Ruduo… Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę…

Ruduo… Susimąstai, kuo vasara turtinga.

Ruduo… Alsuoja dienos pilnatve.

Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios,

Išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę…

Tegul jų kiekvienam užteks!

 

Maloniai kviečiame į Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą šventę, kuri vyks

2018 m. rugsėjo 3 d. 11.00 val. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos kieme.

Išleistuvės

Mieli abiturientai, tėveliai, mokytojai,

Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomene!

Liepos 13 dieną 13 val. kviečiame į

BRANDOS ATESTATŲ

įteikimo šventę

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švc. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Konferencija „Mokytojas – mokytojui“ Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 2017/2018 mokslo metais įsitraukė į  Lyderių Laiko 3 projektą, kurį Trakų rajone kuruoja Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, organizuodama iniciatyvinės grupės, analizuojančios rajono švietimo įstaigų veiklą bei galimus pokyčius, darbą.  Pokyčių grupę sudaro šešių Trakų rajono švietimo įstaigų – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokyklos, Lentvario pradinės mokyklos, Rūdiškių lopšelio – darželio „Pasaka“ – direktoriai arba direktorių pavaduotojai, Trakų Švietimo centro direktorė, tėvų ir politikų atstovė.

Besibaigiant 2017/2018 mokslo metams Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrė Jurevičienė ir Lina Vasiliauskienė bei iniciatyvinė grupė organizavo nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Trakų rajono pokyčio krypties „Aktyvus mokinio ugdymas(-is) pamokoje/veikloje“ projektinį renginį – konferenciją „Mokytojas – mokytojui“. Renginyje dalyvavo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Lentvario pradinės mokyklos, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos, Lentvario „Versmės“ gimnazijos komandos. Į konferenciją atvyko Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja, LL3 projekto kuratorė Dalia Dzigienė bei LL3 konsultantė Asta. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikino konferencijos dalyvius, džiaugėsi, kad gimnazija organizuoja tokio lygio renginį, kuriame gvildenamos šiuolaikinio ugdymo problemos bei iniciatyvos.

Konferenciją pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė, pranešime „Mokytojo ir mokinio aktyvi veikla“ apžvelgusi LL3 projekto pagrindines gaires, aptarusi Trakų rajono pokyčių grupės įžvalgas, analizavusi aktyvaus mokymosi naudą ir galimybes. Turi keistis mokytojo bei mokinio požiūris ir veikla. Mokytojas – vedlys, konsultantas. Jam turi būti svarbu vadovavimas mokymuisi, keičiasi požiūris į planavimą, pasirengimą pamokai, mokinio veiklą. Mokinys – atsakingas, turi galimybę rinktis, geba mokytis, yra aktyvus pamokoje, klysta, analizuoja, naudoja savo patirtį. Antrą I sesijos dalį vedė gimnazijos psichologas Audrius Ivanauskas. Jis organizavo veiklą, pagrįstą aktyviais mokymais, požiuriu į žmogų, mokinio ir mokytojo santykius, organizavo psichologinius užsiėmimus, buvo peržiūrėtas ir analizuota video siužetas „Drugelių cirkas“. Psichologas atkreipė dėmesį į aplinkinių palaikymą, teigiamą požiūrį, į klaidos prasmę, ar reikia bijoti klysti, mokytojai refleksijos metu taip pat akcentavo, kad pasimokoma dažniausiai iš blogų patyrimų, suklydus atrandama tiesa, o atradimo džiaugsmas skatina toliau ieškoti, motyvuotai mokytis. Lentvario pradinės mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė kalbėjo apie mokinio norą dirbti naudojant informacines technologijas, tačiau akcentavo, kad visų pirma turime išugdyti raštingumą bei atsakomybę. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Regina Sinkevičienė džiaugėsi galimybe dalyvauti konferencijoje ir sakė, jog reikia džiaugtis mažomis sėkmėmis, nes iš jų išauga dideli pokyčiai. II sesijos metu vyko gerosios patirties sklaida, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojai dalinosi patirtimi organizuojant netradicines pamokas, paremtas tyrimais, praktiniais darbais, aktyviaisiais metodais, užsiėmimų vedimu kitose erdvėse. Pranešimus parengė Lina Vasiliauskienė „Kompiuterinė leidyba ugdymo procese“, Jovita Urmulevičienė „Pamokos kitoje erdvėje“, Jurgita Čekatauskaitė „Hipersaitas testų kūrimui“, Jelena Ivanova „ Kaip mes dirbame komandoje?“, Almutė Karlonienė „Eksperimentų pristatymas“, Ramutė Kontorovičienė „Kūno kultūros turinio įvairinimas naudojant netradicines priemones“, Lilija Sabolevskienė „Mokslinio tyrimo metodas“,Julita Sabolevskytė. J.Bartusevičius „Skaitmeninių technologijų taikymas anglų kalbos pamokose“. Jelena Ivanova, gimnazijos IIIb klasės mokinė, mokinių tarybos prezidentė, lankanti Oksanos Kietavičienės vedamus neformaliojo švietimo užsiėmimus, kalbėdama apie įmonės kūrimą bei patiriamą sėkmę technologijų užsiėmimų metu, akcentavo, jos mokiniams svarbu praktinės užduotys ir palaikymas, tikėjimas, kad jie gali padaryti, pasiekti, rasti.

Diplomato ir politiko H.Kolio žodžiais tariant, akimirksniu niekas netampa geru ir kūrybingu mokytoju. Tikimės, kad konferencijos „Mokytojas – mokytojui“ dalyviai įgiję naujų žinių, pasidalinę patirtimi ir įžvalgomis, savo patirtį ir LL3 skleidžiamą požiūrį į šiuolaikinį mokymą bei mokymąsi perduos savo mokyklų kolegoms. LL3 konsultantė Asta kalbėdama apie renginio pranešimus akcentavo, jog mokymasis yra neatskiriama mokymo dalis, todėl ypač didelė atsakomybė tenka mokytojui, jis turi organizuoti pamoką kitaip, įdėti daug darbo planuodamas, kad galėtų džiaugtis pamokų metu patiriama sėkme.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė

IMG-5f357147d9747bb6e1a2ae9a79ea7ae9-VIMG_4421IMG_4406IMG_4404IMG_4403IMG_4401IMG_4415IMG_4417

Vienuolika Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos moksleivių siekia gauti The Duke of Edinburgh’s International Award programos bronzos ženkliukus

 

2017-jų metų rudenį gimnazijai buvo suteikta licencija dalyvauti pasaulinėje The Duke of Edinburgh’s International Award programoje, kuri skatina moksleivius kryptingai ugdyti įvairius įgūdžius, siekti asmeninio tobulėjimo. Gimnazijai taip pat suteikta teisė pilotuoti 13-amečių įtraukimą į šią programą. Šią savaitę gimnazijoje vyko pirmasis kokybės vizitas. Mus aplankė programos koordinatorė Živilė Sakalauskienė. Kartu su dalyvaujančiais moksleiviais, gimnazijos direktoriumi Jonu Kietavičiumi bei programą kuruojančiomis mokytojomis Neringa Šakiniene bei Ramute Kontorovičiene aptarti siekiami rezultatai bei įvertinta esama situacija.

Ši programa – pasaulyje gerai žinoma jaunimo mokymosi iš patirties programa, ugdanti atsakingus piliečius ir suteikianti praktinių įgūdžių, kurioje jau dalyvavo daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių iš 140-ies pasaulio šalių.

DofE programoje yra trys apdovanojimų lygmenys: bronzos, sidabro ir aukso. Kiekviename lygmenyje DofE dalyvis išsikelia asmeniškai reikšmingus tikslus keturiose srityse: įgūdžių lavinimo, aktyvios veiklos, paslaugų teikimo (savanorystės) ir kartu su grupe kitų dalyvių iškeliauja į žygį. Šie tikslai turi būti pasiekiami ir skatinantys tobulėti, tačiau svarbiausia, jie turi suteikti dalyviui pasiekimo jausmą kiekvieną kartą kai jie užbaigia tam tikros programos dalies veiklą.

Pirmaisiais programos veikimo metais vienuolika mūsų gimnazijos moksleivių pasirinko dalyvauti programoje. Devyni iš šių moksleivių yra septintos klasės mokiniai ir pradėdami dalyvauti programoje turėjo tik 13-ą metų.  Tokia didelė trylikamečių grupė susidarė tik mūsų vienintelėje gimnazijoje iš keturių, kurioms buvo suteikta teisė pilotuoti jaunesnio amžiaus moksleivių įsitraukimą.

Moksleivių išsikelti tikslai labai įvairūs – jie tobulina užsienio kalbas, mokosi žaisti tinklinį, krepšinį, šokti liaudies šokius, piešti, savanoriauja gimnazijai priklausančiame darželyje ir Lentvario pradinės mokyklos priešmokyklinėje grupėje, tvarko apleistus kapus, padeda seneliams prižiūrėti gyvūnus. Vienos iš programos dalyvių Gabijos Sabonytės išsakytos mintys apie dalyvavimą programoje atspindi tai, dėl ko vaikai renkasi šią programą: „Man DofE programa patinka, nes galiu pradėti daryti naujus dalykus, kurių tikriausiai niekada nebūčiau sugalvojusi ir pradėjusi daryti. Gaunu naujų įgūdžių.“ Gimnazijos prezidentė Jelena Ivanova dalyvauja ir papildomose veiklose, kurias siūlo DofE programa. „Dofe programoje man labiausiai patinka pozityvūs žmonės, kurie įsitraukia į ją, kadangi su tokiais žmonėmis yra smagu ir pabendraut bei, be abejonių, ir tobulėti. Vos tik prisijungus prie šios programos, mano gyvenime atsirado naujų pažinčių, kurios tęsiasi ir iki dabar.“

Moksleiviai pirmuosius savo ženkliukus tikisi gauti 2018 metų spalio mėnesį. Iki tol jiems reikės pabaigti visas savo numatytas veiklas bei išeiti į kvalifikacinį žygį.

 

Projekto vadovė Neringa Šakinienė

074272ab-dfcd-491b-84e7-d7f48e4bc715Untitled collagefa84c871-31f8-477a-938a-b10e370ba6bf

Kompiuterinio mąstymo įkvėpėjai

2018 m. birželio 08 dieną Kauno Technologijos universitete vyko projekto „Kompiuterinio mąstymo įkvepėjai”  baigiamasis renginys ir konkurso „Kietas riešutėlis“ apdovanojimų ceremonija. Į šiuos renginius vyko  ir trys mūsų gimnazijos mokiniai su informacinių technologijų mokytoja M. Aziulevičiene. Diena buvo praleista įdomiai ir turiningai. Mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kūrė žaidimus su Unity programa, susipažino su virtualios realybės naujausiais žaidimais, juos išbandė patys.

Vėliau vyko konkurso „Kietas riešutėlis“ apdovanojimų ceremonija. Džiugu, kad šio konkurso nugalėtoja tapo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos IIa klasės mokinė, jai buvo įteiktas  diplomas bei piniginis prizas.

Gimnazijos informacija20180608_112912

Renginys „Varom į vasarą“

Birželio 8 dieną mūsų gimnazijos kieme vyko sambrūzdis. Iš pat ryto kieme buvo dėliojama pakyla,  aparatūra, sėdmaišiai, čiužiniai. Šią dieną mūsų mokykloje vyko renginys „Varom į vasarą”. Jis prasidėjo nuo garsių moksleivių plojimų bei smagaus bendravimo su profesionaliu renginių vedėju. Kiek vėliau mūsų gimnazijos septintokių šokių grupė „Mix” nustebino mus savu šokiu papildytu įspūdingais akrobatiniais elementais. Tuomet jos drauge su vedėju pakvietė visus moksleivius sušokti makareną, buvo smagu stebėt, kai nedrąsūs mokiniai įsidrąsinę smagiai šoko. Kiek vėliau buvo interviu su vienu iš renginio organizatoriumi Simonu Dailide, kuris skatino moksleivius rinktis blaivų bei įvairiapusiškai tobulėt skatinantį laisvalaikį. Po interviu į „sceną” žengė rytų tradicinio kovos meno Nhat-Nam atstovai. Iš pradžių jie, kartu su mokytojomis atliko kvėpavimo bei sveikatingumo pratimus. Po to prasidėjo jų pasirodymas. Jie parodė tradicinės bei kovinės technikos, lankstumo pratimų bei akrobatikos elementų. Kiek vėliau mokiniai būrėsi prie ekrano ir dalyvavo protų mūšyje. Klausimai buvo įvairūs: susiję ne tik su Lietuva, tačiau ir su pačia gimnazija. Nugalėtojai gavo pakvietimus į vasarą vykstantį Varom festivalį. Gerom emocijom trykštant, vėliau mes buvome mokomi groti perkusiniais vamzdžiais. Renginį vainikavo smagus DJ pasirodymas.
Šis renginys sukvietė moksleivius bei mokytojus į bendras veiklas, pozityvūs ir energingi organizatoriai įžiebė akyse kibirkštėles ir neleido joms užgesti viso renginio metu. Toks bendrumas sukūrė tikrą šeimos jausmą, kurį reiktų išsaugot ir tolimesnėms kartoms. Kadangi ne visada žmonės, būdami mokykloje, jaučiasi tokie artimi, linksmi bei energingi.
MT prezidentė Jelena Ivanova
34817430_1371654049646279_323904597850587136_n 34842537_1371655422979475_3282443010964455424_n 34849794_1371656159646068_6101404599095132160_n 34858599_1371655189646165_1765207352220319744_n 34858611_1371656616312689_2526753647061106688_n 34860791_1371655252979492_2467727293036888064_n 34863408_1371659319645752_2691539868487516160_n 34871981_1371656396312711_821491415384064000_n 34871982_1371659569645727_140023754985046016_n 34879213_1371658936312457_97882923151130624_n 34962227_1371655016312849_7311976925730177024_n 34962333_1371654029646281_7418742627228450816_n 34963255_1371654842979533_8526927808314736640_n 35052249_1371655522979465_2445452441588596736_n 35058323_1371655722979445_8795808338890719232_n 35072293_1371654762979541_6509285810561351680_n 35077240_1371659306312420_3357628071338311680_n 35077776_1371656026312748_3459286756073930752_n 35080243_1371655812979436_5710489290132160512_n 35114062_1371654432979574_3831322123243094016_n

Išvyka į seimą

Kiekviena diena puiki proga tobulėti drauge su bendruomene. Šį kartą  birželio 1-ąją mes apsilankėme Lietuvos Respublikos seime, „Lietuvos vaikų balsas“ renginyje. Nors daugelis esame matę ir buvę seime, vis tiek vos tik užėjus į vidų akys pradeda lakstyt ir mėgina pastebėti kažką įdomaus ir neįprasto. Taigi po tokių pasidairymų,  daiktų patikros mes buvome nuvesti prie konferencijų salės, kurioje turėjo vykti renginys. Kadangi atvykome per anksti, ėjome apžiūrėti patalpas bei tikėjomės sutikti bent kelis politikus.

Renginys prasidėjo nuotaikingu muzikiniu pasveikinimu, po jo kelis žodžius tarė ir renginio organizatoriai bei remėjai. Ši diena buvo išskirtinė, kadangi visi kalbantys pabrėžė, jog atvyko į konferenciją ne kalbėti, tačiau išgirsti mus, vaikus. Kiek vėliau moksleiviai iš įvairių Lietuvos kampelių pristatinėjo savus pranešimus apie Lietuvą. Jie kalbėjo apie jiems rūpimus klausimus. Ypač nuotaikingi buvo vaikų pranešimai, kurie taip išmintingai nagrinėjo tam tikras politines bei apskritai Lietuvos problemas. Vyresnių, gimnazinių, klasių mokiniai rašė daug brandžiau, vertė pajusti problemų svarbą. Jie kalbėjo apie ypač aktualias temas. tokias kaip savižudybės, kodėl turėtume vertint Lietuvą, kaip tapti drąsesniu ir stabdyti patyčias. Buvo ir ironiškų bei kandžių pranešimų, kurie tiesiogiai išsakydavo nuomonę apie Lietuvą bei kaip ją gerint.

Visos konferencijos metu mums buvo užduotas klausimas- „Ką aš daryčiau ateity, kad Lietuvoje gyventi būtų geriau?“. Galbūt ir Jūs turite idėjų? Asmeniškai aš parašiau, jog skatinsiu žmones tobulėti ir dalintis įgyta patirtimi su kitais, nes manau, jog tai svarbiausia kiekvieno, norinčio ugdyti bendruomenę, žmogaus pareiga.
Konferencijos pabaigoje mes stebėjome trumpus muzikinius pasirodymus.
Iš tiesų, būnant toje salėje, klausant kitų nuomonės apie Lietuvą ir lyginant su savąja, aš supratau, jog tik dėl tokių žmonių, kurie mato, apgalvoja ir išsako, mes tapsime geresni.  Tad ir dabar norėčiau  paskatinti Jus domėtis aplinka, kurioje gyvenate, šalimi, kurioje gimėte bei prisidėti prie jos gerinimo. Nes tik mes visi, bendruomenė, galime kažką pakeisti vietoj to, kad sakytume, jog čia gyventi nėra gerai. Mes esame ateitis, tad kurkime ją atsakingai.
Jelena Ivanova, IIIb klasės mokinė
sdr
sdr

Dėl konkurso mokytojams

Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja konkursą lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti) šiose formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienyje:

Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika):

  • lietuvių kalbos mokytojo pareigoms eiti,
  • matematikos ir fizikos mokytojo pareigoms eiti,
  • istorijos ir geografijos mokytojo pareigoms eiti,
  • muzikos mokytojo pareigoms eiti.
  • Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklos Nr. 1247 (Rusijos Federacija) lietuvių kalbos mokytojo pareigoms eiti.
  • Punsko Kovo 11-osios licėjaus (Lenkija) muzikos mokytojo pareigoms eiti.
  • Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) muzikos mokytojo pareigoms eiti.
  • Rimdžiūnų vaikų darželio lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika) auklėtojo pareigoms eiti.

Išsamesnė informacija pateikta Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu

http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/lituanistines-mokyklos-uzsienyje-iesko-pedagoginiu-darbuotoju_1

,,Lik sveikas, darželi“…

                 Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinukų išleistuvės

                                                        ,,Lik sveikas, darželi“…

Plauks išplauks laivelis

Į didžiulę jūrą

Kur putotos bangos

Ritasi ir gūra

Skries bangom laivelis

Lėks bures iškėlęs

Plėvesuos ant stiebo

Margos vėliavėlės…

Š.m. gegužės 25d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinukai atsisveikino su darželiu.

Būsimus pirmokus sveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė. Ji visiems linkėjo būti šauniais mokiniais, neužmiršti darželio ir savo buvusių auklėtojų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui padėkojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojoms ir auklėtojų padėjėjoms už nuoširdų darbą bei tėveliams už aktyvią pagalbą auklėjant vaikus bei organizuojant renginius.

Šventės metu vaikai ,,plaukė“ laivu ieškoti paslaptingų ir dar neatrastų salų, kuriose jų laukė paslaptingos žinutės buteliuose. Priešmokyklinukai sėkmingai įveikė visas užduotėles, pateiktas ,,žinutėse“, deklamavo eilėraštukus, šoko ir dainavo kartu su Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ,,Pop šou“ grupės atlikėjomis (vadovė A. Kveragienė).

Šildant skaisčiai geltonai saulutėj, pučiant lengvam ir šiltam vėjeliui priešmokyklinukai kartu su mamomis, tėveliais ir auklėtojomis išėjo į darželio kiemą ir į dangų paleido balionus su nupieštom ir užrašytom svajonėm. Žiūrėjome į savo ugdytinius, kurių veidukai švytėjo kaip saulė. Mintyse linkėjome, kad visos tos jų svajonės, nerūpestingai paleistos į dangų, išsipildytų.

Grįžusių iš lauko vaikų laukė staigmena salėje. ,,Mėgintuvėlio“ komanda. Ir darželio salė akimirksniu virto tikrų tikriausia eksperimentų laboratorija. Čia mažieji susipažino su Mėgintuvėliu, kuris gyvena viename gražiame miestelyje, vardu Lentvaris. Tas Mėgintuvėlis buvo labai išdykęs ir prikrėtė labai daug pokštų, taip vaikai sužinojo, kad tai eksperimentai.

Taip pat vaikai susipažino su ,,Leduku šaltuku“, dirbo eksperimentinėse dirbtuvėse, o pabaigoje kiekvienas atsirado muilo burbule. Grįžus į grupę laukė skanus tortas su visų priešmokyklinukų vardais.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Agnė Požarnenkova

ŠVENTĖ 15ŠVENTĖ 2ŠVENTĖ 14ŠVENTĖ 8ŠVENTĖ 1ŠVENTĖ 7ŠVENTĖ 1