Misija

MISIJA.jpg

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, ugdyti savarankiškus, dorus, tolerantiškus, aktyvius Lietuvos piliečius, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, užtikrinant pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą.