Klasės

klases vadovai.jpg

Klasės ir jų auklėtojai

5a  JURGITA ČEKATAUSKAITĖ

5b  JULITA SABOLEVSKYTĖ

5c  KRISTINA JANKAUSKIENĖ

6a  TATJANA MICHALEVIČ

6b  JOVITA ŠIRVYTĖ

6c  VIOLETA IGORIENĖ

7a  ALMUTĖ KARLONIENĖ

7b  NERINGA ŠAKINIENĖ

7c  INETA NEBUTOVA

8a  RAMUTĖ KONTOROVIČIENĖ

8b  ARINA JANAVIČIENĖ

8c  ALINA KVERAGIENĖ

Gimnazinės klasės

Ia  VILMA ZADYRKIENĖ

Ib  LINA VASILIAUSKIENĖ

Ic  VIDA VARNIENĖ

IIa ALA LECKIENĖ

IIb  AURELIJA BALAKAUSKIENĖ

IIIa   LILIJA SABOLEVSKIENĖ

IIIb  DAIVA PRAKAPAITĖ

IVa  NIJOLĖ MIKALONYTĖ

IVb  JOVITA URMULEVIČIENĖ

Specialiosios klasės

Isp   ALINA KVERAGIENĖ

IIsp  ALINA KVERAGIENĖ