Darbuotojai
 ADMINISTRACIJA
Direktorė Vida Lesauskienė matematikos mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė, lietuvių  k. mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vasiliauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Direktoriaus pavaduotojas bendriems, ūkio ir administracijos reikalams Darius Mechovskis
  
MOKYTOJAI
Aliukonytė Eugenija, muzikos vyresnioji mokytoja
Aziulevičienė Miroslava, IT mokytoja metodininkė
Bakšienė Violeta, geografijos mokytoja metodininkė
Balakauskienė Aurelija, technologijų mokytoja metodininkė
Baltrūnienė Jūratė, istorijos vyresnioji mokytoja
Bučinskienė Regina, istorijos mokytoja metodininkė
Borovikė Neringa, biologijos vyresnioji mokytoja
Čekatauskaitė Jurgita, matematikos vyresnioji mokytoja
Česonienė Viktorija, anglų k. vyresnioji mokytoja 
Denaitienė Valentina, fizikos mokytoja metodininkė
Igorienė Violeta, lietuvių k mokytoja metodininkė
Jakimčikė Irmantė, anglų k. vyresnioji mokytoja
Janavičienė Arina, rusų k. mokytoja metodininkė
Jankauskienė Kristina, tikybos vyresnioji mokytoja
Jurgelienė Žana, anglų k. mokytoja
Karcevienė Nijolė, matematikos vyresnioji mokytoja
Karlonienė Almutė, fizikos vyresnioji mokytoja
Kerdokienė Jelena, kūno kultūros mokytoja  
dr. Kietavičienė Oksana, technologijų mokytoja ekspertė
Klimaikienė Vilima, šokių vyresnioji mokytoja
Kontorovičienė Ramutė, kūno kultūros mokytoja ekspertė
Kralikauskienė Birutė, vokiečių k. mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Kveragienė Alina, muzikos vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja, meninio ugdymo mokytoja
Leckienė Ala, matematikos mokytoja metodininkė
Malachova Irena, bibliotekininkė
Markauskienė Augenija, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Michalevič Tatjana, matematikos vyresnioji mokytoja
Mikalonytė Nijolė, istorijos vyresnioji mokytoja
Miliauskienė Vitalija, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Mumgaudienė Vida, anglų k. mokytoja metodininkė
Nebutova Ineta, neformaliojo ugdymo mokytoja, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja
Peciukonienė Jolanta, rusų k. mokytoja metodininkė
Prakapaitė Daiva, etikos mokytoja metodininkė
Radimonienė Asta, dailės mokytoja metodininkė
Sabolevskienė Lilija, biologijos mokytoja metodininkė
Sabolevskytė Julita, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Sadauskienė Vita, anglų k. mokytoja 
Stachovskienė Henrieta, technologijų mokytoja metodininkė
Stadalnykienė Nijolė, chemijos vyresnioji mokytoja
Sroda Diana, prancūzų k. mokytoja
Šatevičienė Anna, ekonomikos mokytoja
Širvytė Jovita, informacinių technologijų mokytoja, matematikos vyresnioji mokytoja
Šokaitis Marius, kūno kultūros mokytojas
Tolkūnas Jurijus, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Urmulevičienė Jovita, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Vyšniauskienė Audronė, geografijos vyresnioji mokytoja
Zadyrkienė Vilma, lietuvių k. mokytoja metodininkė
 
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI
Baltrušaitytė Vilma, mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja
Jastrebova Natalja, vyresnioji socialinė pedagogė
Ivanauskas Audrius, psichologas, psichologijos mokytojas
Vyližinska Birutė, mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja
 
IKIMOKYKLINO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI
Bernotienė Miglė, mokytojos padėjėja
Dapkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Janulevičienė Genė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Karpič Violeta, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Mokšeckienė Lina, mokytojo padėjėja
Požarnekova Agnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rakulevičiūtė Dalė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Simanavičienė Barbora. ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Stanišauskienė Lionė, mokytojo padėjėja
Valiukaitė Jurgita. ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 
TECHNINIS PERSONALAS
Bartulytė-Kerdokienė Ieva, finansininkė
Barcienė Alina, virėjo padėjėja
Burbulis Česlovas, darbininkas
Čižienė Vladislava, valytoja
Dubovikas Tomaš, kompiuterinių sistemų specialistas
Griškaliauskienė Marytė, virėja
Janovič Teresa, budėtoja, valytoja
Januševičius Česlovas, valytojas
Janušauskienė Genė, valytoja
Eikšto Jan, vairuotojas
Karnilienė Irena, valgyklos vedėja, virėja
Kašinskas Juozas, darbininkas
Kropa Viktor, darbininkas
Kovalevskaja Alina, valytoja
Lynikas Kęstutis, darbininkas
Mikuta Irina, specialistė personalui, archyvarė
Pokrovskaja Daiva, valytoja
Remeikienė Rimutė, valytoja
Sabonienė Renata, vyriausioji finansininkė (vaiko priežiūros atostogose)
Survilė Vida, raštinės vedėja, apskaitininkė
Šližienė Svetlana, budėtoja
Šližienė Zinaida, budėtoja, valytoja
Voronovičienė Aldona, valytoja
Zablockaja Liudmila, virėja