Darbuotojai
 ADMINISTRACIJA
Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius chemijos mokytojas metodininkas, anglų k. vyresnysis mokytojas, II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė, lietuvių  k. mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vasiliauskienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Direktoriaus pavaduotojas bendriems, ūkio ir administracijos reikalams Darius Mechovskis
Ugdymo skyriaus vedėja Daiva Prakapaitė, etikos mokytoja metodininkė
  
MOKYTOJAI
Aliukonytė Eugenija, muzikos vyresnioji mokytoja
Aziulevičienė Miroslava, IT mokytoja metodininkė
Bartusevičius Justinas, IKT ir kompetencijų ugdymo centro koordinatorius
Bakšienė Violeta, geografijos mokytoja metodininkė
Balakauskienė Aurelija, technologijų mokytoja metodininkė
Baltrūnienė Jūratė, istorijos vyresnioji mokytoja
Borovikė Neringa, biologijos vyresnioji mokytoja
Čekatauskaitė Jurgita, matematikos vyresnioji mokytoja
Česonienė Viktorija, anglų k. mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Denaitienė Valentina, fizikos mokytoja metodininkė
Igorienė Violeta, lietuvių k mokytoja metodininkė
 Janavičienė Arina, rusų k. mokytoja metodininkė
Jankauskienė Kristina, tikybos mokytoja
Junevičienė Rita, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Jurgelienė Žana, anglų k. mokytoja, vokiečių k. vyresnioji mokytoja
Karcevienė Nijolė, matematikos vyresnioji mokytoja
Karlonienė Almutė, fizikos vyresnioji mokytoja
Kerdokienė Jelena, kūno kultūros mokytoja 
Sadauskienė Vita, anglų k. mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
dr. Kietavičienė Oksana, technologijų mokytoja ekspertė
Klimaikienė Vilima, šokių vyresnioji mokytoja
Kontorovičienė Ramutė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
Kralikauskienė Birutė, vokiečių k. mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Kveragienė Alina, muzikos vyresnioji mokytoja
Leckienė Ala, matematikos mokytoja metodininkė
Malachova Irena, bibliotekininkė
Markauskienė Augenija, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Michalevič Tatjana, matematikos vyresnioji mokytoja
Mikalonytė Nijolė, istorijos vyresnioji mokytoja
Miliauskienė Vitalija, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Mumgaudienė Vida, anglų k. mokytoja metodininkė
Nebutova Ineta, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja, bibliotekos vedėja
Novikova Alina, rusų k. vyresnioji mokytoja
Peciukonienė Jolanta, rusų k. mokytoja metodininkė
Radimonienė Asta, dailės mokytoja metodininkė
Sabolevskienė Lilija, biologijos mokytoja metodininkė
Sabolevskytė Julita, anglų kalbos mokytoja
Stachovskienė Henrieta, technologijų mokytoja metodininkė
Stadalnykienė Nijolė, chemijos vyresnioji mokytoja
Svinkūnienė Neringa, prancūzų k. mokytoja
Šatevičienė Anna, ekonomikos mokytoja
Širvytė Jovita, informacinių technologijų mokytoja
Temenkova Irmantė, anglų k. vyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Tolkūnas Jurijus, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Urbelionienė Vaiva, istorijos mokytoja metodininkė
Urmulevičienė Jovita, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Varnienė Vida, lietuvių k. vyresnioji mokytoja
Vasilevskienė Jekaterina, anglų k. vyresnioji mokytoja
Vyšniauskienė Audronė, geografijos vyresnioji mokytoja
Zadyrkienė Vilma, lietuvių k. mokytoja metodininkė
 
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI
Jastrebova Natalja, vyresnioji socialinė pedagogė
Baltrušaitytė Vilma, mokytojo padėjėja
Vyližinska Birutė, mokytojo padėjėja
Ivanauskas Audrius, psichologas
Zaksienė Edita, specialioji pedagogė - logopedė
 
IKIMOKYKLINO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI
Janulevičienė Genė, auklėtoja metodininkė
Požarnekova Agnė, auklėtoja
Rakulevičiūtė Dalė, auklėtoja