Aktuali informacija
Paskelbta: 2019 lapkričio 14
Informacija-10178

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 26 punktu, skelbiame mero potvarkį dėl konkurso komisijos patvirtinimo. Komisijos sudėtis viešai skelbiama švietimo įstaigos interneto svetainėje.

Konk komisija M Simelionio gimnaz vad-1

Komisija