Mėnuo: gruodžio 2016

Menų savaitė

Gruodžio mėn. gražiausias šventes pasitikome išskirtiniais meno akcentais – visą savaitę (2016-12-19/23) gimnazijos bendruomenę džiugino technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės „Menų savaitė 2016″.

Visą savaitę vyko netradiciniai užsiėmimai, kurių tikslas – sudominti mokinius ir išmokyti gerbti įvairius meno krypties dalykus, atskleisti mokinių ir mokytojų talentus, padėti suprasti menų svarbą kiekvieno žmogaus ir gimnazijos gyvenime.

Technologijos pamokose – I-II-III spec. klasių mokiniai kepė kalėdinį pyragą, o 8 klasės – imbierinius sausainius. Mokiniai gamino kalėdinius ir naujametinius papuošimus.

Dorinio ugdymo pamokose – 5  ir I-II-III spec. klasėse buvo vedamos advento pamokėlės, 6 – 8 klasėse kūrė advento simbolius, o I –II klasėse gamino ir užrašinėjo atvirutes vienišam žmogui.

Dailės pamokose – mokiniai piešė įvairius piešinius bei šventines atvirutes.

Muzikos pamokose – mokiniai susipažino su adventine ir Kalėdine muzika, dainavo karaoke Kalėdines dainas.

Technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

20161209_091112 20161221_08093020161221_081000 20161221_121311

Gerbiami tėveliai, mokytojai, mokiniai, socialiniai partneriai, rėmėjai, senjorai, visi mūsų bendruomenės nariai!

Eglutės puošime ir jos lempučių švytėjime atrandame sąsajas su namų židinio prasmėmis. Židinio ugnis simbolizuoja gyvenimo centrą, aplink kurį buriasi šeima, bendruomenė, visa tauta. Ši prasmė yra išlikusi iki šiol. Ir nors namų židinio fizinė išvaizda keičiasi, jo dvasia jaučiama ir dabar – šeimos, draugų, bendruomenės susibūrimuose. Svarbu tai, kad visada turi būti kažkas, kas rūpintųsi namų židinio ugnies kurstymu…

Ramaus, pakylėto, džiugaus šventinio laikotarpio, linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų artėjančių Naujųjų Metų!

 Direktorius Jonas Kietavičius

20161223_105308 20161223_105530 20161223_104758 20161223_105012

Integruota anglų ir gamtos pamoka “Parts of the Body” (,,Žmogaus kūno dalys“)

2016m. gruodžio 14 dieną vyko integruota anglų ir gamtos pamoka 5c klasėje. Pamokos tema buvo: “Parts of the Body” (Žmogaus kūno dalys). Pamokos pradžioje mokiniai buvo supažindinti su pamokos tikslais ir uždaviniais. Pirmiausia moksleiviai į žodynėlius įsiklijavo naujus žodžius, kuriuos su mokytojos pagalba išsivertė bei klausydami garso įrašo išmoko taisyklingai juos tarti. Atliekant kitą užduotį mokiniams reikėjo parašyti kūno dalis angliškai naudojantis žodynėliu. Gamtos mokytoja Lilija Sabolevskienė  papasakojo mokiniams apie žmogaus kūno sandarą, jos dalis bei kokią funkciją atlieka žmogaus organizme. Siekiant, jog mokiniai įtvirtintų žinias buvo parodyti edukaciniai filmukai lietuvių bei anglų kalbomis. Peržiūrėjus filmukus mokytojos uždavė klausimus, į kuriuos mokiniai puikiai atsakė. Paskutinė užduotis, kurią turėjo atlikti penktokai – sukurti savo žmogeliuką. Mokiniai buvo paskirstyti grupėmis ir kiekvienai grupei reikėjo nupiešti ir pažymėti kūno dalis. Pamokos pabaigoje įvyko įsivertinimas, kuris parodė, kaip mokiniai išmoko žmogaus kūno dalis.

Įvairių dalykų integravimas sudarė sąlygas plėtoti bendrąsias kompetencijas: kartu planuoti savo veiklą ir veikti, bendradarbiauti, siūlyti idėjas, jas įgyvendinti, išklausyti draugo nuomonę ir išsakyti savąją, valdyti emocijas bei jausmus, numatyti tobulintinas sritis.

Anglų kalbos mokytoja Julita Sabolevskytė

anglu2 anglu3

Sferinis planetariumas

Gruodžio 14-15d. gimnazijoje lankėsi sferinis planetariumas. Mokiniai turėjo galimybę nukeliauti į kitas planetas, pamatyti naujų pažintinių filmų bei sužinoti daug įdomių dalykų, kas dedasi už mūsų Žemės ribų.

Sfe­ri­nis kinas – labai įdomi netra­di­ci­nio ugdymo pamoka ir nau­dinga pra­moga, kurios metu ne tik mokaisi, bet ir pasi­junti lyg tik­ras ast­ro­no­mas, galin­tis bend­rauti su žvaigž­dė­mis, pla­ne­to­mis. Prog­ra­mos metu ste­bė­jome tri­matę erdvę (3D). Visi jau­t­ė­mės taip, lyg gulė­tume po atviru dan­gumi.

Žiūrėdami filmą turėjome galimybę sužinoti apie teleskopus, jų okuliarus, reflektorius, galaktikas (pasigrožėti jų vaizdais), žvaigždes, Galilėjaus palydovus.  Jame pasakojama, kaip anksčiau žmonės tikėjo, jog žemė yra galaktikos centras , kad viskas sukosi aplink ją. Vėliau Kopernikas  manė, jog visatos centru buvo saulė, tačiau to neįrodė. Per visą kupolą besisukantys vaizdai, krintančios žvaigždės sudarė tikrovišką reginį.

Mokiniams ir mokytojams patiko netradicinė pamoka, kurioje buvo galima ne tik žiūrėti nerėgėtus vaizdus, bet ir pasijusti neįtikėtinų bei neapčiuopiamų įvykių dalyviais.

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė L. Sabolevskienė

1555641 15536670_

Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamento veiklą skatinimas

 

Gruodžio 9 d. gimnazijoje startavo Lietuvos teisės instituto vykdomas projektas „Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamento veiklą skatinimas“. Projekte dalyvauja 20 mokyklų iš visos Lietuvos, po 2 iš  kiekvienos apskrities. Pagrindinis projekto tikslas paskatinti domėtis Europos parlamento veikla ir pagerinti moksleivių teisines žinias apie Europos parlamento vaidmenį ir funkcijas. Projektą sudaro dvi dalys:

  1. LTI sukurtos ir organizuotos 3 mokymų ir dirbtuvių sesijos moksleiviams Lietuvoje skirtingomis temomis, susijusiomis su Europos parlamentu ir jo veikla. Šios sesijos suteiks ne tik galimybę interaktyviai ir įdomiai sužinoti EP funkcijas, bet ir galimybę patikrinti savo iš anksto susidarytą nuomonę, mitus, užduoti dominančius klausimus lektoriams.
  2. Finalinis renginys – moksleivių žinių konkursas, kur mokyklos varžysis tarpusavyje demonstruodamos projekto metu įgytas žinias apie EP ir Europos Sąjungos teisinį reguliavimą. Laimėtojų komanda bus apdonvanota prizu – kelione į Europos Parlamentą.

Gruodžio 9 d.  Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus vedėja-tyrėja Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė skaitė paskaitą tema „Europos Parlamento kompetencijos ir politinės grupės Europos parlamente“. Lektorė pateikė daug vertingos informacijos apie Europos parlamento institucija ir jų funkcijas, lygino Europos Parlamentą su nacionaliniu parlamentu – Seimu. Savo paskaitą pagyvino vaizdingu pristatymu. Paskaitos klausė virš 50 I-II kl. moksleivių.

Projektą remia Eoropos Parlamentas ir Teisingumo ministerija.

Projekto koordinatorė gimnazijoje istorijos mokytoja Vaiva Urbelionienė

AKTYVIAUSIŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ RINKIMAI

Knygos gyvena mumyse, atneša mums gyvenimą, taip kaip ir tikros draugystės. Kai kurios yra senos ir išmintingos, kai kurios – jaunos ir energingos, kai kurios liūdnos ir jaudinančios mūsų širdis, o kai kurios priverčiančios jas juoktis. Knygos yra tarsi stiklas, per kurį kiekvienas galime pasižiūrėti į gyvenimą su jų džiaugsmais ir sielvartais. 

Amerikiečių vaikų rašytoja Maura Roan McKeegan

 

AKTYVIAUSIŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ RINKIMAI

Siekiant paminėti ir užbaigti 2016 m. – Bibliotekų metus – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje gruodžio 21 d. bus išrinkti ir apdovanoti trys aktyviausi 2016 metų gimnazijos bibliotekos skaitytojai. Nudžiuginta staigmenomis bus ir aktyviausiai skaitanti mokinių klasė. Sausio 5 d. bus išrintas aktyviausias gimnazijos bibliotekos skaitytojas –mokytojas.

Tikimės, kad šie skaitytojų rinkimai ir apdovanojimai taps gimnazijos tradicija.

Gimnazijos informacija

 

„KNYGŲ KALĖDŲ“ AKCIJA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS UGDYTINIAMS

Gruodžio 13 d. į bibliotekos organizuojamą „Knygų Kalėdų“ akciją buvo pakviesti gimnazijos priešmokyklinukai. Renginio tikslas skatinti bendrauti ir dalintis knygomis su tais, kuriems jų trūksta. Vaikai buvo supažindinti su biblioteka ir kviečiami domėtis knygomis, kurios keičia žmonių gyvenimus, įkvėpia, padeda atsakyti į įvairius dominančius klausimus.

Vaikai turėjo galimybę pademonstruoti savo meninius, kūrybinius ir vaidybinius gebėjimus žaisdami linksmus žaidimus, deklamuodami eilėraščius, vaidindami situacijas, mindami mįsles, šokdami ir atlikdami kitas užduotis.

Renginio metu vaikai gamino informacinius skirtukus „Knygų Kalėdos“, skirtus tėveliams informuoti apie vykdomą akciją. Tėveliai raginami prisijungti prie akcijos ir dovanoti knygas darželiui.

Vaikų laukė užduotis, kurią turės atlikti su tėveliais namuose: nupiešti piešinį „Knyga, kuri keičia gyvenimą“. Iš piešinių planuojama padaryti bendrą darželio piešinių knygą.

Renginyje nestigo šiltų vaikų šypsenų ir emocijų.

Gimnazijos informacija

2du 2016trys

Užsienio kalbų savaitė

Gruodžio 5-9 dienomis mūsų gimnazijoje vyko užsienio kalbų savaitė. Didžiulio mokinių dėmesio sulaukė III aukšte trimis kalbomis pasidabinęs žmogeliukas. Vaikai smalsavo kaip vadinasi kūno dalys įvairiomis kalbomis, ieškojo panašumų ir skirtumų.  Spec. poreikių mokiniai vadovaujami mokytojos Žanos Jurgelienės nupiešė ir  surengė piešinių apie Kalėdas parodą.

Savaitės metu 5–II klasių mokiniai rašė diktantantą. Išsiaiškinome raštingiausius mokinius, kurių pasirodo nėra taip daug kaip norėtųsi.

Antradienį I–III klasių geriausi mokiniai dalyvavo mokyklinėje olimpiadoje, kurios tikslas atrinkti geriausius mokinius į rajoninę olimpiadą. Kadangi neįvykdyta kalbėjimo dalis,  geriausi mokiniai dar neišrinkti.

Trečiadienį 5–6 klasių mokinukai dalyvavo abėcėlės konkurse: „Spelling bee“. Tarp 5 klasių mokinių konkursą laimėjo: Emilija  Šatevičiūtė 5c – I vieta, Vaida Tolvaišaitė 5b  – II vieta, Elinga Doškutė 5c – III vioeta.  6–kų tarpe nugalėtojomis tapo Kamilė Gornatkevič 6c – I vieta, Reda Urvaikytė 6b –II vieta ir Miglė Kezytė 6b – III vieta.

Ketvirtadienį – mokytojos J. Peciukonienės kabinete vyko kūrybinių darbų paroda. IV klasių mokiniai rašė bandomąjį rusų kalbos egzaminą.

Penktadienį – anglų kalbos mokytoja I. Temenkova jau ketvirtą kartą iš eilės, kartu su IVb klasės merginomis, organizavo angliškos arbatos kavinukę, kur mokyklos bendruomenė galėjo paragauti tikros juodos angliškos arbatos su pienu bei mokinių keptu pyragu.

Užsienio kalbų metodinė grupė

KNYGŲ KALĖDOS!

prezidente1a

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bibliotekoje vykdoma akcija „Knygų Kalėdos“, kurią jau šeštą kartą inicijuoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė! 

Dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą!

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.

 Kviečiame visą gimnazijos bendruomenę (mokinius, mokytojus, tėvelius, verslo atstovus) dovanoti  knygas – įkvepiančią, pamokančią, patariančią, motyvuojančią literatūrą mūsų gimnazijos bibliotekai!

Akcija „Knygų Kalėdos“ skatina bendrauti ir dalytis knygomis su tais, kuriems jų trūksta, dalytis ta knyga, kuri kažkuriam skaitytojui parodys naujus kelius, atvers gražesnius horizontus. Tikime, kad net ir pačiuose skurdžiausiuose namuose gali gyventi knyga, įkvepianti savo skaitytojus – vaikus, tėvus ar net visą šeimą – keisti savo gyvenimą taip, kaip jiems norisi.

Akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite knygynuose Humanitas, Knygų namai, Pegasas, Vaga ir Sofoklis beiprekybos tinklų IKI ir RIMI Hypermarket parduotuvėseTaip pat portaluose Debesuganyklos.lt, Knygynas.lt, Knygos.lt, Knygukatalogas.lt, Knyguklubas.lt, Niekorimto.lt, Manoknyga.lt, Pegasas.lt, Sofoklis.lt ir Tikraknyga.lt bei Lietuvos pašto skyriuose.

 Akcija šiais metais vyks iki sausio 6 dienos.

Skaitykime, dovanokime ir dalinkimės!

Nekompleksuok – tu gražus!

Gruodžio 8d. mūsų gimnazijoje vyko socialinė akcija „Nekompleksuok – tu gražus!“, kurią organizavo mūsų gimnazijos IIb klasės mokiniai, jų auklėtoja Daiva Prakapaitė ir socialinė pedagogė Edita Zaksienė.

Šį socialinės akcijos pobūdį bei tikslą mūsų mokiniai suformavo sesijų metu. Sesijas vedusi profesionalė Kristina Buožytė ne tik padėjo jiems apžvelgti aktualiausias visuomenės problemas, tačiau ir išmokė daug naudingų filmavimo bei bendravimo meno pagrindų.

Gruodžio 8 dieną, ryte, organizatoriai pasitiko kiekvieną mokyklos bendruomenės narį ir įteikė akcijos simbolį- smėlio laikrodį. Šio simbolio reikšmė – parodyti visiems, jog bėgant laikui visi kompleksai nubyra, o jų vietą užima grožis.

II-ojo aukšto fojė šis simbolis stovėjo šalia komplimentų bei kompleksų sienos. Kiekvienas norėjęs galėjo ant sienoje pakabintų lapų užrašyti savo kompleksus bei komplimentus sau ir kitiems. Taip pat kiekvienas buvo kviečiamas įsiamžinti šalia simbolio.

Labai džiugu, jog šią dieną pamiršome savo kompleksus bei padėjome kitiems juos įveikti. Mūsų bendruomenės nariai labai smagiai įsitraukė į šią akciją, skatindami vis daugiau žmonių atkreipti dėmesį į ją. Smagu, jog ši akcija įtraukė ne tik mokinius, tačiau ir mokytojus bei priešmokyklinukus.

Per pertrauką skambėjusi muzika, komplimentų laiškeliai, plakatai bei geros emocijos tryško iš visų pusių.

6 pamokos metu, aktų salėje vyko uždaromasis renginys, kuriame dalyvavo 5-8 klasės. Renginio metu buvo pristatytos veiklos, kurias nuveikėme per sesijas. Taip pat, šeši savanoriai sugalvoję ir užrašę komplimentus įteikė juos vieni kitiems. Galiausiai, pasibaigus renginiui,   visi ėjo plėšyti kompleksus, parodydami, jog jie jų neturi.

Buvo labai smagu stebėti, kaip kiekvieną kompleksą keitė komplimentas kitam, kaip smagiai mūsų bendruomenė moka prisijungti prie įvairių organizuojamų veiklų. Ši diena iš tiesų buvo labai ypatinga, kadangi kiekvienas mes esame gražūs. Nes kiekvienas, nors ir neakivaizdžiai, pasakė kitam: „NEKOMPLEKSUOK- TU GRAŽUS!

IIb klasės mokinė Jelena Ivanova

15370119aa 15370069aa

15419528a1536913a15304502a15326172_a