Mėnuo: vasario 2016

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių 1 – asis gimtadienis ČIA MŪSŲ ANTRIEJI NAMAI

 

Vasario 26 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje skambėjo muzika, dainos, gražiausi sveikinimai ir palinkėjimai, nes vyko nuostabi šventė – 1 – asis ikimokyklinio ugdymo grupių gimtadienis. Atrodo taip neseniai gimnazijoje buvo įsteigtos ikimokyklinės grupės, bet jau prabėgo metai. Džiaugiasi vaikai, džiaugiasi tėvai, džiaugiasi darbuotojai.

Į šventę atvyko ne tik vaikai ir jų tėvai, bet sveikino ir drauge džiaugėsi Trakų rajono vicemerė Marija Puč, Trakų rajono merės Editos Rudelienės patarėja Eleonora Kravčun, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas, gimnazijos administracija.

Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikino gausiai susirinkusius tėvus, vaikus, pedagogus ir svečius. Direktorius dėkojo savivaldybės atstovams už pagalbą steigiant ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupes, tėvams už aktyvų dalyvavimą įstaigos gyvenime, pedagogams už nuoširdų darbą su vaikais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Šmigelskienė džiaugėsi gausiu būriu svečių ir dėkojo visiems už glaudų bendradarbiavimą, pagalbą ir supratingumą.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys labai džiaugėsi, kad gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius priėmė iššūkį ir sutiko įsteigti dvi ikimokyklinio ugdymo, o vėliau ir priešmokyklinio ugdymo grupes, kad patenkino Lentvario žmonių lūkesčius. Trakų rajono vicemerė Marija Puč ir Trakų rajono merės Editos Rudelienės patarėja Eleonora Kravčun sveikino visus susirinkusius į šventę ir linkėjo prasmingų darbų. Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas palinkėjo, kad Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje ateityje būtų įsteigta ir pradinė klasė.

Tėvų vardu kalbėjo Lilija Medzinskienė. Ji dėkojo direktoriui Jonui Kietavičiui už galimybę jų vaikams lankyti būtent šią įstaigą, auklėtojoms už puikų darbą ir atsidavimą jų vaikams. Taip pat palinkėjo gimnazijos bendruomenei ištvermės ir kūrybiškumo ugdant jaunąją kartą.

Gimnazijos ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai dėkojo svečiams už gražius žodžius, dovanas ir atsidėkodami dovanojo šventinį koncertą „Čia mūsų antrieji namai“. Ikimokyklinio ugdymo grupių „Spinduliukai“, „Šypsenėlės“ ir mišrios priešmokyklinės grupės vaikai dainavo, deklamavo, žaidė žaidimus, šoko, grojo, siuntė svečiams šilčiausius linkėjimus bei dovanojo savo pačių pagamintas dovanėles.

Šventės pabaigoje svečiai turėjo galimybę pamatyti gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių metų veiklos „Mano pirmieji metai darželyje“ PowerPoint pristatymą, kuris parodė, kiek daug gražių, turiningų, šviesių akimirkų išsaugojo atmintyje šios ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogai, tėvai ir jų vaikai.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Šmigelskienė

75_n 12

Sveikiname konkurso – viktorinos „Taisyk žodžiui kelią“ dalyvius

„Aš kreipiuosi į tėvus ir mokytojus, rašytojus ir kalbininkus, į visus Lietuvos piliečius kviesdamas kiekvieną pagal išgales patarnauti kalbai, padėti jai atsitiesti. O sutvirtėjusi ir laisva kalba turėtų išvesti mus į didesnę kultūros kūrimo laisvę, turėtų užtikrinti tautai aukštesnį dvasinės veiklos suverenitetą“.

Justinas Marcinkevičius

Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių. Vienas iš jų yra ir tradicinis Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje kasmet rengiamas konkursas – viktorina „Taisyk žodžiui kelią“, skirtas vasario 21-ajai – Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, kuri Jungtinių Tautų iniciatyva švenčiama nuo 1999 metų. Vasario 23 dieną mūsų gimnazijoje vykusio konkurso tikslas – skatinti mokinius vartoti norminę lietuvių kalbą ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir kasdieniniame gyvenime. Kalbos vartojimo užduotis sėkmingai atliko net 30 I-IV gimnazinių klasių mokinių, o geriausiai sekėsi Ib klasės mokinei Urtei Venclovaitei, IIb klasės mokinei Gabijai Igoriūtei, IIIb klasės mokinei Urtei Urmulevičiūtei ir IVb klasės mokinei Alvilei Savickytei.

Gimnazijos informacija

Konkurso viktorinos TAISYK ŽODŽIUI KELIĄ rezultatai

Eil.

nr.

Klasė Vardas, pavardė Taškai
1. Ia Arvydas Jurkevičius 52
2. Ia Aurimas Kuncas 55
3. Ia Deividas Šidlauskas 39
4. Ib Dominyka Černevičiūtė 48
5. Ib Jelena Ivanova 53
6. Ib Urtė Venclovaitė 58
7. Ib Emilija Zapareckaitė 48
8. Ic Laura Abrosimovaitė 36
9. Ic Sandra Golubevaitė 54
10. IIa Kęstas Jegela 46
11. IIa Laura Piraškevičiūtė 34
12. IIa Beatričė Sinkevič 45
13. IIa Mindaugas Stukas 43
14. IIb Gabija Babraitytė 44
15. IIb Julius Grabovskis 38
16. IIb Gabija Igoriūtė 53
17. IIb Kamilė Švedavičiūtė 46
18. IIc Alvita Daudaitė 49
19. IIc Viltė Nareikaitė 52
20. IIc Justinas Šimas 49
21. IIIa Ieva Lelekauskaitė 60
22. IIIa Auksė Podrezaitė 50
23. IIIb Julija Černiauskaitė 59
24. IIIb Adrija Naskauskaitė 57
25. IIIb Aistė Stankūnaitė 59
26. IIIb Urtė Urmulevičiūtė 61
27. IVb Jovita Kaptiugaitė 47
28. IVb Akvilė Savickytė 53
29. IVb Raminta Senutaitė 45
30. IVb Laura Stadalnykaitė 43

 

 

Egzotiškas roplių pasaulis mūsų gimnazijoje

Vasario 22 d. į mūsų gimnaziją atkeliavo terariumai su 10 roplių rūšių. Ne tik pažinome paslaptingų organizmų gyvenimo ypatumus, elgseną, įpročius bei mitybą, bet ir turėjome galimybę įveikti savo baimes. Galėjome paliesti, palaikyti ir įsiamžinti su mums patikusiu ropliu. Didelį įspūdį paliko Kalifornijos Karališkoji ir Kalifornijos Dykuminė gyvatės. Jos išsisikyrė savo kūno margaspalviais raštais. Mokiniai sužinojo, kad jų pagrindinis maistas – kitos gyvatės, tarp jų ir barškuolės. Gana įdomūs atrodė Kukurūzinis ir Žiurkinis žalčiai. Pieninė gyvatė mums atrodė labai maža (vos 10-30 cm), todėl jų maistas gali būti tik pelių jaunikliai. Paskaitos pabaigoje jau buvome visi įsidrąsinę ir maloniai glostėme driežus: Barzdotąją aganą ir Leopardinį gekoną. Lektoriaus įdomus ir šmaikštus  pasakojimas, žinios apie jų augintinius, sugalvotos užduotys paliko įspūdį mokiniams. Manau, kad atsiras keletas mokinių, kurie susidomės ir augins savo namuose ir tokius netradicinius egzotinių kraštų augintinius.

Biologijos mokytoja L. Sabolevskienė

102 237

„Mokykla ir darbas“– projektas jungiantis kelias kartas

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 2014 – 2016 m. dalyvauja Erasmus+ projekte „Mokykla ir Darbas“, kurį gimnazijoje kuruoja technologijų mokytoja ekspertė dr.Oksana Kietavičienė. Projekto metu bendradarbiauja 6 ES šalys. Šio projekto partneriai: Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva. Projekto tikslas – gerinti mokyklų ir verslo įstaigų bendradarbiavimą vykdant prevencinę veiklą dėl ankstyvojo moksleivių pasitraukimo iš švietimo sistemos ir aktyviau įtraukti darbdavius stiprinant moksleivių motyvaciją tęsti mokymąsi mokykloje. Pristatydamas atvykusius svečius ir projekto idėjas gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius kalbėjo apie savo karjeros kelią bei asmenines sėkmes ir patirtis.

Igyvendinant projekto tikslus, vasario 18d. gimnazijoje svečiavosi projekto koordinatorė  Lietuvoje – Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų  tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja Irena Navickienė. Siekiant įgyvendinti vieną iš projekto tikslų – interviu su sėkmingai dirbančiais verslininkais, darbdaviais ir garsiais žmonėmis – į gimnaziją buvo pakviestas buvęs gimnazijos mokinys garsus iliuzionistas Rokas Bernatonis.

Su iš Lentvario kilusiu ilizionistu bendravo I-III gimnazinių klasių mokiniai. Rokas Bernatonis papasakojo apie savo gyvenimo būdo ir darbo pasirinkimą, karjeros kelią ir planuojamas tolimesnes veiklas. Gimnazistai uždavinėjo juos dominančius klausimus. Galėjome pasiklausyti ne tik apie įdomų karjeros kelio siekimą, bet ir pasimėgauti Roko Bernatonio atliekamais triukais. Visą reportažą su Roku Bernatoniu galėsite išvysti „Erasmus +“ projekto „Mokykla ir Darbas“ tinklapyje, kurio adresas http://schoolandwork.pixel-online.org/.

Džiaugiamės žinodami, kad projekto veiklose dalyvauja ir Gimnazijos tarybos pirmininkė Danguolė Savickienė – UAB „Autodara“ direktorė, kuri džiaugiasi, kad gimnazija dalyvauja tokiuose  projektuose. D.Savickienė dalinosi savo patirtimi bei patyrimais renkantis ir plėtojant savo karjerą. Gimnazijos tėvų atstovė kalbėjo projekto koordinatorei, kad itin svarbu vertinti patį mokslą ir žinias, nes ne visada gali suplanuoti, kaip pasisuks gyvenimas, o žinios ir praktiniai gebėjimai liks visam laikui.

                                                                                      Gimnazijos informacija

IMG_8693

Išlaisvindami kūrybiškumą, išlaisviname asmenybę

2016 m. vasario 17 d. Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje vyko Tarptautinei Gimtosios kalbos dienai skirta metodinė-praktinė Kauno miesto mokytojų ir 7 klasių mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje”, kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos teatro mokytojas Mantas Cegelskas ir teatro studijos mokiniai Aistė Stankūnaitė, Erdvilė Debesytė, Rugilė Vasiljevaitė, Ingrida Jankauskaitė. Mokytojas Mantas Cegelskas ir gimnazistės aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse supažindinant konferencijos dalyvius su teatro forumo ir teatro improvizacijos metodais.

Konferencijoje dalyvavo 17-kos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir mokiniai.

„O labiausiai šėlo kūrybinės teatro dirbtuvės „Improvizacijos Forumo teatro metodu“, kurioms vadovavo aktorius Mantas Cegelskas. Jis į Kauną atvyko iš Vilniaus, o drauge atsivežė gimnazistų iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, kur pats dirba ir teatro pedagogu. Atlikdami smagius etiudus, vaikai spėjo ne tik susipažinti, bet ir susidraugauti,“- džiaugėsi konferencijos organizatoriai.

„Labai svarbu išmokyti mokinis būti čia ir dabar, būti kartu, girdėti, matyti ir liesti tikrovę. Išlaisvindami kūrybiškumą, išlaisviname asmenybę“, – konferencijos metu kalbėjo mūsų teatro mokytojas.

Gimnazijos informacija

Vasaris – sveikatingumo mėnuo

Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Tai puiki proga propaguoti sveiką gyvenimo būdą, rūpintis savo sveikata, aktyviai leisti laisvalaikį. Penktų, šeštų klasių mokiniams vyko pamokos ,,Žinokim, ką valgom“, kurių metu buvo kalbama apie sveikos mitybos naudą, maisto produktus, kuriuos reikėtų vartoti rečiau, o kuriuos dažniau. Taip pat priminta apie sveikos mitybos piramidę, kuri iliustruoja pagrindinius tinkamos mitybos principus, akcentuoja maisto produktų įvairovės svarbą bei vizualiai parodo, koks turėtų būti įvairių maisto produktų grupių santykis paros mityboje.

Šių pamokų tikslas: atkreipti mokinių dėmesį į pagrindinius tinkamos mitybos principus, kokius produktus (produktų grupes) bei kokiais kiekiais reikėtų vartoti, kad būtume stiprūs, energingi bei sveiki. Supažindinta su sveiko maisto įtaka žmogaus sveikatai, aiškinta, kokios būna  pasekmės piktnaudžiaujant saldumynais, geriant daug spalvotų gazuotų ir energetinių gėrimų, nesilaikant mitybos režimo. Vėliau tarp mokinių grupių vyko įvairios varžytuvės sveikos mitybos tema. Mokiniai atliko įvairias užduotis: piešė, sprendė kryžiažodžius, vyko diskusijos apie tinkamą ir netinkamą maistą, minė mįsles, grupavo maisto produktus, deklamavo eilėraščius apie vaisius ir daržoves.

Tikimės, kad  mokiniai per pamokas  pasisėmė naudingų žinių apie sveiką mitybą ir artimiausiu metu stengsis pakeisti savo kai kuriuos mitybos įpročius, pradės maitintis sveikiau.

 

 

Biologijos mokytoja L.Sabolevskienė

Laiškai Lietuvai – Vasario 16 proga

xxxxx

„Meilė artimam žmogui ir meilė Lietuvai yra visai šalia viena kitos, yra neatskiriamos viena nuo kitos. Šios dvi šventės – Lietuvos Nepriklausomybės diena ir Meilės diena – leidžia mums susimąstyti apie atsakomybę, meilę Tėvynei ir artimui savo,“ – kalbėjo gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikindamas gimnazijos bendruomenę Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtame renginyje. Mokytojos Nijolės Mikalonytės paruošti mokiniai pristatė ilgą ir sunkų Lietuvos valstybės kelią, mokytoja Vaiva Urbelionienė organizavo ir renginio metu pristatė akciją „Laiškas Lietuvai“, kurios metu gimnazistai ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokiniai rašė ir kūrė laiškus Lietuvai, kurių nuoširdumas kvietė džiaugtis mokinių pilietiškumu ir brandumu. Gražiausi žodžiai, muzika, eilės ir šokiai šią dieną buvo skirti Lietuvai, kaip ir renginio pabaigoje nuskambėjusi daina „Laisvė“, kurią atliko visa gimnazijos bendruomenė.

Gimnazijos informacija

vvvv

Rusų poetui Sergejui Jeseninui – 120

Žymaus rusų poeto jubiliejų minėti susirinko visų trijų Lentvario mokyklų poezijos mylėtojai. Mūsų gimnazijai atstovavo Ia klasės mokinės Beatričė Tadarovskytė ir Dajana Marcinkevičiūtė, IIa klasės mokinės Agata Timochina ir Raminta Dubosaitė, IIc klasės mokinės Greta Bingelytė, Viktorija Sava ir mokinys Justinas Šimas. Gimnazistai skaitė Sergejaus Jesenino eilieraščius, renginio metų plačiau susipažino su žymaus rusų poeto kūryba bei gyvenimu. Mokinius ruošė rusų kalbos mokytojos Arina Janavičienė, Jolanta Peciukonienė ir Alina Novikova.

Gimnazijos informacija

Žiema žiema, bėk iš kiemo..!

Šių metų vasario 9 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko Užgavėnių šventė. Mažieji Gimnazijos ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai dainomis, šokiais vijo žiemą iš kiemo ir kvietė pavasarį.
Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sveikino visus su švente ir vaišino mažuosius blynais bei saldainiais.
Tikime, kad po tokios linksmos šventės, žiema nebesugrįš į kiemus, o mes visi džiaugsimės šiltu ir saulėtu pavasariu.

Gimnazijos informacija

derlius1

PARODA „NUO UŽGAVĖNIŲ IKI KAZIUKO MUGĖS…“

Gimnazijos bibliotekoje vyksta Keramikos būrelio mokinių paroda „Nuo Užgavėnių iki Kaziuko mugės…“. Keramikos būrelio nariai (5 ir 6 klasių mokiniai) surengtoje parodoje demonstruoja savo nulipdytus ir išgražintus darbus.
Dėkojame mokytojai Sigitai Maknienei už mokinių vaizduotės aktyvinimą, vaikiško žaismingumo, kūrybinio aktyvumo, originalumo skatinimą, naudojant molį, glazūravimą.

Ineta Nebutova

 par3 par4